Saturday, 31/07/2021 - 03:13|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHỤNG HIỆP
Văn bản liên quan

Lịch làm việc của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp (Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 17/07/2021)

Ngày ban hành:
12/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch làm việc của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp (Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)

Ngày ban hành:
05/07/2021
Ngày hiệu lực:
05/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực