Saturday, 31/07/2021 - 04:10|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHỤNG HIỆP

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022. Nghị quyết áp dụng đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu giá dịch vụ giáo dục.

Ngày ban hành:
14/07/2021
Ngày hiệu lực:
24/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/07/2021
Ngày hiệu lực:
10/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực