Thứ bảy, 31/07/2021 - 03:06|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHỤNG HIỆP
 • Nguyễn Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   quannh.phunghiep@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn Tiểu học, Ngành học mầm non, Công nghệ thông tin, Giáo dục thể chất, Đoàn đội trường học

 • Trần Mê Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lytm.phunghiep@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Lâm Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   vult.phunghiep@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn THCS, công tác kiểm tra