Saturday, 31/07/2021 - 04:04|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHỤNG HIỆP
 • Toan 9_Bai Cong thuc nghiem phuong trinh bac 2
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin hoc 8_Bai 7 Cau lenh lap (T2)
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toan 6_Bai 8 Chia hai luy thua cung co so (1)
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tieng Anh 8_Unit 4 Our past
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tieng Anh 8_Unit 8. Speak
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoc 6_Bai 3 Dac diem chung cua thuc vat
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoc 7_Bai 14_Than dai ra do dau
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngu Van 9_Nghia tuong minh va ham y
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngu van 7_Bai 14 Choi chu
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lich su 7_bai 10-Nha Ly day manh cong cuoc xay dung
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoa hoc 8_bai 13_ Phan ung hoa hoc
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GDCD 9_Bai 4 Bao ve hoa binh
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp | 9 lượt tải | 1 file đính kèm