Saturday, 31/07/2021 - 03:59|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHỤNG HIỆP
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giá dịch vụ giáo dục (học phí) trên bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022.

           Ngày 14 tháng 7 năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ Hai thông qua Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục (học phí) đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022. 

         - Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022. Nghị quyết áp dụng đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu giá dịch vụ giáo dục.

Giá dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022

1. Giá dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022: hệ chính quy.

                                                                     Đvt: đồng/tháng/người

STT

Cấp, bậc học

Mức giá dịch vụ giáo dục (học phí)

1

Trung cấp

440.000

2

Trung cấp Y dược

820.000

3

Cao đẳng

550.000

4

Cao đẳng Y dược

960.000

2. Giá dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022: hệ vừa học vừa làm.                                                          

        Đvt: đồng/tháng/người

STT

Cấp, bậc học

Mức giá dịch vụ giáo dục (học phí)

1

Trung cấp

570.000

2

Trung cấp Y dược

1.150.000

3

Cao đẳng

720.000

4

Cao đẳng Y dược

1.230.000

3. Giá dịch vụ giáo dục học lại đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022: hệ chính quy.

                                                                     Đvt: đồng/tín chỉ

STT

Cấp, bậc học

Mức giá dịch vụ giáo dục (học phí)

1

Trung cấp

88.000

2

Trung cấp Y dược

149.000

3

Cao đẳng

157.000

4

Cao đẳng Y dược

88.000

4. Giá dịch vụ giáo dục học lại đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022: hệ vừa học vừa làm.                                                          

  Đvt: đồng/tín chỉ

STT

Cấp, bậc học

Mức giá dịch vụ giáo dục (học phí)

1

Trung cấp

114.000

2

Trung cấp Y dược

209.000

3

Cao đẳng

206.000

4

Cao đẳng Y dược

324.000

Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Các quy định về miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục (học phí), hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết