Thứ bảy, 31/07/2021 - 03:18|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHỤNG HIỆP
Ngày ban hành:
19/07/2021
Ngày hiệu lực:
19/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2021
Ngày hiệu lực:
19/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch làm việc của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp (Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 17/07/2021)

Ngày ban hành:
12/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lịch làm việc của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp (Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)

Ngày ban hành:
05/07/2021
Ngày hiệu lực:
05/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực